مدارس کشور

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌نیجه – دشت مورت سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌نیجه – دشت مورت سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌نیجه – دشت مورت سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی مدارس تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دره‌نیجه – دشت مورت سفلی

ثبت نام مدارس شاهد دره‌نیجه – دشت مورت سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دره‌نیجه – دشت مورت سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دره‌نیجه – دشت مورت سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دره‌نیجه – دشت مورت سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چقاچوبین – حصیل‌قنبره

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چقاچوبین – حصیل‌قنبره ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چقاچوبین – حصیل‌قنبره  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره : آزمون مدارس تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره مدارس تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چقاچوبین – حصیل‌قنبره

ثبت نام مدارس شاهد چقاچوبین – حصیل‌قنبره ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چقاچوبین – حصیل‌قنبره در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چقاچوبین – حصیل‌قنبره طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چقاچوبین – حصیل‌قنبره را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی

ثبت نام مدارس شاهد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد زیران – سرآببرده زنجیر سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی مدارس تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان زیران – سرآببرده زنجیر سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زیران – سرآببرده زنجیر سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زیران – سرآببرده زنجیر سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زیران – سرآببرده زنجیر سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد الک کهنه – باخرم علیا

ثبت نام مدارس شاهد الک کهنه – باخرم علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد الک کهنه – باخرم علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد الک کهنه – باخرم علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا مدارس تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا : آزمون مدارس تیزهوشان الک کهنه – باخرم علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الک کهنه – باخرم علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الک کهنه – باخرم علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الک کهنه – باخرم علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قلقله چتان – قلوزه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قلقله چتان – قلوزه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قلقله چتان – قلوزه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »